پرش به محتوا

پروژه‌ها

برخی از مهمترین پروژه های انجام شده و در دست انجام عبارت اند از:

طرح هاي ملي با منابع بانك جهاني با همكاري شركت مهندسي مشاور بين المللي نسپاك (پاكستان)

طرح خدمات مهندسي مشاور نظارت بر اجراي طرحهاي آب و فاضلاب اهواز
کارفرما :جمهوری اسلامی ایران – وزارت نیرو/ شرکت آب و فاضلاب اهواز
مبلغ قرارداد (اولیه) : ۵/۲ میلیون دلار آمریکا مدت قرارداد : 3 سال

رئوس خدمات :
نظارت ستادی و میدانی بر اجرای 15 قرارداد پیمانکاری (نظارت بر اجرای توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب ، خطوط انتقال ، مخازن آب و ایستگاههای پمپاژ ، نوسازی تصفیه خانه موجود شهر اهواز با جمعیت 2/2 میلیون نفر)
اهداف :
اطمینان از تکمیل و کامل بودن طرح ، طراحی و رعایت استانداردها در طول نظارت براجرا .
بکارگیری و نگهداری کیفیت کار براساس مشخصات و استانداردهای کاربردی و قابل قبول در طول اجرا.
مطابقت با برنامه زمانی هر فعالیت چارچوب وزمان کلی طرح برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه.
تکمیل پروژه در محدوده قیمتهای مصوب و اجتناب از نوسان قیمت مگر انکه تغییراتی برای تکمیل صحیح پروژه مورد نیاز باشد.

طرح مديريت يكپارچه منابع آب و خاك البرز
کارفرما : جمهوری اسلامی ایران- وزارت نیرو/شرکت آب منطقه ای مازندران
مبلغ اولیه قرارداد : ۹/۱ میلیون دلار امریکا مدت قرارداد : 7 سال
اهداف :
افزايش پايدار بهره وري كشاورزي با بهبود شبكه هاي آبياري و زهكشي و راه كار مديريت مشاركتي
كاهش فرسایش خاك آورد رسوبات به مخزن سد البرز با بهبود مديريت حوضه بالادست.
حفاظت از محيط زيست منطقه پائين دست رودخانه بابل و سامانه های آبي با بهبود كيفيت هيدرولوژيكي آب پایش بهره برداري از مخزن و مديريت سموم.

با شرح خدمات:
مدیریت یکپارچه منابع آب، مدل شبیه سازی بالانس اب حوضه، تجزیه و تحلیل سناریو اب حوضه، توسعه سیستم بهینه سازی سد البرز ،تهیه و توسعه داده های پایه آب حوضه، تهیه سیستم قیمت گذاری آب و حقابه های آبیاری، طرح مدیریت اجتمایی و زیست محیطی پایش جنگل و حیات وحش و پایش برای حفاظت محیط زیست، پایش کمی و کیفی آب، پایش اکولوژی رودخانه و آب بندان ها، غربالگری زیست محیطی زیر پروژه مالی توسط صندوق آب حوضه، برنامه مدیریت دفع آفات،‌پایداری سد، فعالیت های اسکان مجدد،‌ میراث فرهنگی، تنظیم اجرایی و هماهنگی کلی،‌کمک‌های مشاوره ای برای تبادل دانش


كنترل فني گزارشات مطالعات سیمای جامع توسعه منابع آب حوضه سیروان

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
کنترل فنی گزارش های مطالعات سیمای جامع توسعه منابع آب حوضه سیروان شامل بررسی، مطالعه، اظهار نظر، شرکت در جلسات مرتبط، راهبری و جمع بندی وصحه گذاری برروی 30 جلد گزارش ارائه شده توسط مشاور سیمای طرح سیروان


كنترل فني گزارشهای بازنگری وتدقیق مطالعات مرحله توجیهی طرح سد و نیروگاه سردشت

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
کنترل فنی گزارشهای بازنگری وتدقیق مطالعات مرحله توجیهی طرح سد ونیروگاه سردشت شامل بررسی مطالعه، اعلام نظر، شرکت درجلسات مرتبط، راهبری و جمع بندی نهائی و صحه گذاری برروی 20 جلد گزارش ارائه شده توسط مشاور طرح سدو نیروگاه سردشت.


خدمات مهندسي بازبيني و بازسازي شبكه آبياري و زهكشي كشت و صنعت كارون

کارفرما : وزارت کشاورزی-شرکت کشت و صنعت کارون
انجام مطالعات مرحله شناخت ، بررسی وضعیت موجود و ارائه طرح بازسازی یا اصلاحی مرحله شناخت شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت کارون به وسعت تقریبی 24000 هکتار به‌منظور ارتقاء راندمان آبیاری و کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری


خدمات مديرت طرح در كشت و صنعت كارون

کارفرما : وزارت کشاورزی-شرکت کشت و صنعت کارون
ارائه خدمات مدیریت طرح در مورد نظام امور تولیدی (کشاورزی – صنعت)، نظام امورمالی و نظام امور برنامه ریزی، کنترل، انتخاب مشاورین و نظارت برکار آنان در زمینه های فوق


مشاور راهبردی و کنترل فنی مطالعات مرحله اول و دوم سامانه انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی قطعه اول حوضه گرمسیری و ایستگاه های پمپاژ (از خروجی تونل نوسود تا بازی دراز)

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران-مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی طرح گرمسیری

مدیریت راهبردی و کنترل فنی پروژه های :
مطالعات یکپارچه منابع و مصارف حوضه گرمسیری استان های کرمانشاه و ایلام با اثر آب انتقالی از حوضه سیروان
خدمات مهندسی مرحله دوم سامانه انتقال و شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی حوضه گرمسیری
مطالعات مرحله دوم شبکه های فرعی دشت مهران و دهلران
مطالعات جامع نگری شبکه های آبیاری و زهکشی سدهای زاگرس، گیلانغرب و شرفشاه با شبکه گرمسیری
مطالعات مرحله دوم شبکه فرعی دشت جگرلوی جنوبی
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد مهران (گاوی)
مطالعات بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی اصلی موجود کنجانچم


مشاور راهبردی و کنترل فنی مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و مطالعات اجتماعی، اقتصادی و تشکل آب بران در ارتباط با مشاورین منتخب برای مطالعه و ارائه مطالعات مرحله دوم شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و قطعات اول، دوم، سوم و چهارم طرح گرمسیری

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران-مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی طرح گرمسیری
مدیریت راهبردی و کنترل فنی پروژه های :
دشت ذهاب جنوبی به مساحت 3071 هکتار
دشت بشیوه به مساحت 2037 هکتار
دشت حومه قراویزه به مساحت 1872 هکتار
دشت قلعه شاهین به مساحت 3563 هکتار


مشاور راهبردی و کنترل فنی مطالعات مرحله اول و دوم سامانه انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی قطعات دوم و سوم حوضه گرمسیری و ایستگاه های پمپاژ (از خروجی تونل نوسود تا بازی دراز)

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران-مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی طرح گرمسیری
مدیریت راهبردی و کنترل فنی پروژه های :
مطالعات یکپارچه منابع و مصارف حوضه گرمسیری استان های کرمانشاه و ایلام با اثر آب انتقالی از حوضه سیروان
خدمات مهندسی مرحله دوم سامانه انتقال و شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی حوضه گرمسیری


مشاور راهبردی و کنترل فنی مطالعات مرحله سوم احداث سامانه انتقال در قطعه اول حوضه گرمسیری (از ازگله تا حلوان)

کارفرما: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
مشاور راهبردی و کنترل فنی پروژه: خدمات مهندسی
مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی احداث
سامانه انتقال در قطعه اول حوضه گرمسیری (از ازگله تا حلوان)
به طول 60 کیلومتر


مشاور راهبردی و کنترل فنی مراحل اول و دوم شبکه های آبیاری و زهکشی قطعه اول حوضه گرمسیری از خروجی تونل نوسود تا بازی دراز و ایستگاه های پمپاژ

مدیریت راهبردی و کنترل فنی پروژه خدمات مهندسی مراحل اول و دوم مطالعات یکپارچه منابع و مصارف حوضه گرمسیری در استان های کرمانشاه و ایلام با اثر آب انتقالی از حوضه سیروان به شرح اجزای ذیل:

کنترل فنی مطالعات پایه منابع آب و برنامه ریزی منابع آب
کنترل فنی مطالعات کشاورزی و طرح توسعه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی در دشت های محدوده سامانه انتقال از تونل نوسود تا بازي دراز با کسر کلیه سطوح اراضی طرح های مطالعاتی در دست اجرا و اجرا شده
کنترل فنی مطالعات اجتماعی، جلب مشارکت مردمی و توانمند سازی مدیریت جوامع بهره برداری در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی
كنترل فني مطالعات مرحله اول ايستگاههاي پمپاژ مسير سامانه از تونل نوسود تا بازي دراز
کنترل فنی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
کنترل فنی مطالعات ارزیابی فنی و اقتصادی
کنترل فنی مطالعات سیستم یکپارچه اطلاعات منابع آب
IWRIS (Integrated water resources information system)
کنترل فنی مطالعات سیستم مدیریت پروژه


مشاور راهبردی و کنترل فنی مطالعات مرحله اول بخش اول
کانال سامانه انتقال آب در قطعه دوم از طرح گرمسیری

کارفرما: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه


مدیریت راهبردی و کنترل فنی پروژه: خدمات مهندسی مرحله اول
مطالعات یکپارچه منابع و مصارف حوضه گرمسیری استان های کرمانشاه
و ایلام با اثر آب انتقالی از حوضه سیروان


مديريت راهبردي در طرح مديريت يكپارچه منابع آب و خاك استان زنجان (مديريت طرح)

کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

طرح هاي مطالعاتی و اجرایی مرتبط با شركت آب منطقه‌اي زنجان كه توسط مهندسی مشاور انجام طرح تدبير مورد كنترل فني و راهبردي قرار گرفته اند مشتمل است بر :

طرحهاي مطالعاتي:
شبکه های آبیاری و زهکشی:
گلابر- تالوار-رجئین- مهتر- قزل تبه- چسب- سنقر- فیله خاص- بلوک- بولا ماجی- سر دهات شیخلر- باوه رود- منداق- مراش- حاجی قشلاق- گلجه- شهرک- قره درق- لجام گیر- آبیاری ویک- کوه زین- درسجین- نور آباد

سد های مخزنی: مشمبا- مهتر- قزل تبه- چسب- سنقر- فیله خاص- بلوک- بولا ماجی- سر دهات شیخلر- منداق- مراش- حاجی قشلاق- رامین- گلجه- شهرک- قره درق- لجام گیر- آبیاری ویک- کوه زین- درسجین- نور آباد، سد انحرافی باوه رود، خط انتقال رامین

طرح هاي اجرایی:
شبکه های آبیاری و زهکشی: گلابر سد- فیله خاص- بلوک- میرزاخانلو- ینگی کند
سد های مخزنی: گلابر سد- تالوار- فیله خاص- بلوک- میرزاخانلو- کینه ورس
خطوط انتقال: تهم- کهریز بیک- تالوار- از مخزن 2 غربی به شبکه آب شهر زنجان- از مخزن تصفیه خانه به شبکه آب شهر زنجان
بند انحرافی: همایون
ایستگاه های پمپاژ: گلابر سد- گیلانکشه- ینگی کند
تصفیه خانه زنجان
ترمیم بند انحرافی و کانال روستای قشقجه
تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی
کمپ و سیستم انحراف سد مخزنی مشمپا
کمپ و کالورت سد مخزنی مراش
طرح حفاظت کانال آب روستای حصار
طرح اصلاح مسیر رودخانه چسب
بهسازی و آسفالت راه سد میرزاخانلو


مطالعات مرحله اول انتقال آب به شهر خوانسار از سد باغکل و بازنگری و مطالعات مرحله اول خط انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود

کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران

شامل:
انجام خدمات مهندسی مرحله اول مطالعات انتقال آب
به شهر خوانسار از سد باغکل و بازنگری مرحله اول
مطالعات انجام شده خط انتقال آب از سرشاخه های
دز به قمرود بمنظور تلقیق نتایج دو مطالعه


مطالعات بازنگری مرحله اول تصفیه خانه شهرخوانسار و خدمات مهندسی مرحله دوم آبرسانی به شهر خوانسار

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

رئوس خدمات :
الف – بازنگری مطالعات جمعیتی شهر خوانسار و روستاهای تحت پوشش در دوره طرح با توجه به آمار سر شماره سال 1385 و بازنگری مطالعات مرحله اول تصفیه خانه طرح آبرسانی به شهر خوانسار

ب- انجام مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی به شهر خوانسار برای سال مقصد 1410 براساس مطالعات مصوب مرحله اول شامل تصفیه خانه و انتقال آب از خروجی تونل سرشاخه های دز وسد باغکل به شهر خوانسار و خط انتقال از تصفیه خانه مشترک به محل انشعاب روستاهای واقع در مسیر خط انتقال


كنترل فني مطالعات طرح سيروان

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

کنترل فنی (شامل بررسی،کنترل، ارایه پیشنهاد و صحه گذاری) پروژه های زیر :
مطالعات مرحله اول سد مخزنی آزاد و تونل ارتباطی به مخزن سد ژاوه
مطالعات مرحله اول سد ژاوه و تونل انتقال به روانسر
مطالعات مرحله اول سد مخزنین گردلان (داریان) و پتانسیل برقابی
مطالعات مرحله اول سد تونل نوسود وسامانه انتقال
مطالعات مرحله اول سد هواسان وسامانه انتقال از ازگله تا سومار
مطالعات مرحله اول سد سامانه انتقال از سومار تا مهران
مطالعات مرحله اول سد سامانه انتقال از مهران تا دهلران
مطالعات مرحله اول سد سامانه انتقال از دهلران تا عین خوش فکه