پرش به محتوا

زمینه‌های فعالیت

ارائه خدمات مهندسی در
بخش های مختلف:

◄ شبکه های آبیاری و زهكشی
◄ تاسیسات آب و فاضلاب
◄ خطوط انتقال آب
◄ مهندسی رودخانه و كنترل سیلاب
◄ كشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری
◄ مطالعات و اجرای پروژه های سد و نیروگاه
◄ فضای سبز، محیط زیست
◄ برنامه ریزی و توسعه منطقه ای
◄ بهسازی و بهره برداری و نگهداری
◄ مهندسی ارزش
◄ تدوین ضوابط، معیار ها و استاندارد های مهندسی