پرش به محتوا

رتبه ها و گواهی‌نامه‌ها

رتبه ها و گواهی نامه ها

دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
دارای تخصص و رتبه ۱ شبکه های آبیاری و زهکشی
دارای تخصص و رتبه۳ تاسیسات آب و فاضلاب
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران


دارای ایزو:

ISO 9001 Quality Management System
ISO 21500 Guidance on Project Management
HSE Management System (HSE)