پرش به محتوا

شرکت مهندسی
انجام طرح تدبیر

تاسیس ۱۳۷۵ با نزدیک به ۳۰ سال تجربه در عرصه خدمات مهندسی کشور

.Anjam Tarh Tadbir Engineering Co

گواهینامه‌ها و رتبه‌ها

دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
دارای تخصص و رتبه ۱ شبکه های آبیاری و زهکشی
دارای تخصص و رتبه۳ تاسیسات آب و فاضلاب
عضو جامعه مهندسان مشاور ایران

ایزو

ISO 9001 Quality Management System
ISO 21500 Guidance on Project Management
HSE Management System (HSE)

پروژه های موفق

ده‌ها پروژه موفق در زمینه های
مدیریت طرح، مدیریت یکپارچه
کنترل فنی مطالعات طرح‌ها
مطالعات فاز صفر تا اجرا

زمیه ‌های خدمات مهندسی

◄ شبکه های آبیاری و زهكشی
◄ تاسیسات آب و فاضلاب
◄ خطوط انتقال آب
◄ مهندسی رودخانه و كنترل سیلاب
◄ كشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری
◄ مطالعات و اجرای پروژه های سد و نیروگاه
◄ فضای سبز، محیط زیست
◄ برنامه ریزی و توسعه منطقه ای
◄ بهسازی و بهره برداری و نگهداری
◄ مهندسی ارزش
◄ تدوین ضوابط، معیار ها و استاندارد های مهندسی

مهمترین کارفرمایان طرف قرارداد

شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت کشت و صنعت کارون
وزارت نیرو
شرکت آب و فاضلاب اهواز
شرکت آب منطقه ای مازندران
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان
شرکت آب منطقه ای تهران
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

شرکت مهندسی انجام طرح تدبیر
Anjam Tarh Tadbir Engineering Co

تاسیس ۱۳۷۵

توجه به مدیریت یكپارچه سرزمین با تاكید بر بهره برداری عقلائی از منابع و محیط زیست, از الزامات توسعه
پایدار بوده و كلیه برنامه ها و راهبردهای بلند مدت توسعه كشور، باید بر این اصل استوار گردد. ارائه خدمات
و تهیه طرح های مهندسی در شركت مهندسی انجام طرح تدبیر، بر پایه ضرورت ها و بنیان های اصول فوق
برنامه ریزی می گردد.

تماس با ما